şövqləndirmə

şövqləndirmə
«Şövqləndirmək»dən f. is.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • şövqləndirmək — f. Şövqə gətirmək, ruhlandırmaq, həvəsləndirmək, ilhamlandırmaq. Atası Fərmanın oynamasına və dülgərlik həvəsinə düşməsinə mane olmaz, əksinə, onu şövqləndirərdi. Ə. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • həvəsləndirmək — f. Hüsn rəğbət göstərməklə, kömək etməklə, tərifləməklə, mükafatlandırmaqla birini bir şeyə şövqləndirmək, həvəsə gətirmək, həvəs oyatmaq, şirnikdirmək. Çalışqan işçiləri həvəsləndirmək. Uşaqları dərsə həvəsləndirmək: – Ancaq birdən, nədənsə,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şirnikləndirmək — f. Bir işə həvəsləndirmək, daha da həvəs oyatmaq, rəğbətləndirmək, şövqləndirmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şirnikdirmək — f. Həvəsləndirmək, rəğbətləndirmək, şövqləndirmək, rəğbət oyatmaq, maraq oyatmaq. Hacı Tağı Allahqulunu şirnikdirmək üçün ərə getmək vaxtı çoxdan keçmiş, çirkinlikdə özünə oxşayan təkcə qızını da ona verməyi vəd etmişdi. Ə. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təşviq — ə. 1) şövqə gətirmə; şövqləndirmə; 2) həvəsə salma; həvəsləndirmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • maraqlandırmaq — f. Bir şeyə maraq, həvəs, diqqət oyandırmaq; şövqləndirmək, həvəsləndirmək. Uşağı musiqiyə maraqlandırmaq. – Bu hadisə Mehribanı maraqlandırmağa başladı: Zeynal harada idi? S. H.. Əhməd kişi adlı bir qocanın həyətə daşınması kirəçiləri çox… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şövq — is. <ər.> 1. Şiddətli meyil, həvəs, arzu, istək. <Nuxulular> Molla İbrahim Xəlili bu halət ilə görməkdən vəch edib, şövqdən qayəm sövt ilə çağırırlar. M. F. A.. <Tahirzadə:> Məsmə bacı, qızın oxumağa çox can atır, çox şövqü var …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cuş — is. <fars.> Coşma, qaynama; qələyan, həyəcan. Cuş eyləmək – coşmaq, qələyana gəlmək, qaynamaq, cuşa gəlmək, qızışmaq. <Harun:> Eşqimiz cuş eyləyib artmaqdadır gündən günə. Ü. H.. Cuşa gəlmək – coşmaq, qızışmaq, vəcdə gəlmək, şövqə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hərəkət — is. <ər.> 1. Bir şeyin və ya onun hissələrinin sabit bir nöqtəyə görə öz yerini və ya vəziyyətini dəyişməsi; hərəkətsizliyin, sükunətin ziddi olan vəziyyət. Ritmik hərəkət. Dairəvi hərəkət. – Cismin hərəkəti onun hissələrinin hərəkətilə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ilham — is. <ər.> 1. Yaradıcılıq zamanı özünü göstərən ruhlanma halı, yaradıcı fikrin yüksəlişi; ruhlanma, təb. Baxdıqca nur əmən bu yeni elə; Sənətin ilhamı açar qolqanad. A. Ş.. Mən ilhamı bir dost kimi; İmdadıma çağırmışam. R. R.. Sənətimə can… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”